Arbeitsgruppen der AkdÄ

AG "Arzneimitteltherapie bei Kindern (Pädiatrie)"

Sprecher: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Wolfgang Rascher

AG "Arzneimitteltherapie in der Psychiatrie"

Sprecher: Prof. Dr. med. Tom Bschor

AG "Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)"

Sprecher: N. N.

AG "Diabetes"

Sprecher: Prof. Dr. med. Sven Diederich, Dr. med. Andreas Klinge

AG "Onkologie/Hämatologie"

Sprecher: PD Dr. med. Sebastian Fetscher